Om FSE (fridykning.se)

FSE har varit verksam sedan 2003. Verksamheten handlar om: kurser, tävlingar, utfärder, artiklar, bok, filmer, resor… om avancerad fridykning.

Närmare 1000 elever har utbildats i säker fridykning i främst djup från 5-25 meter.

Mer information under 2019